изтощен

изтощен
прил. - отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора
прил. - омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен
прил. - измършавял
прил. - изчерпан, хилав, изхабен, упадъчен
прил. - отпуснат
прил. - полумъртъв, полужив
прил. - разсипан, разклатен
прил. - смазан, съсипан
прил. - отмалял, обезсърчен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Bulgarian verbs — are the most complicated part of Bulgarian grammar, especially when compared to other Slavic languages. They are inflected for person, number and sometimes gender. They also have lexical aspect (perfective and imperfective), voice, nine tenses,… …   Wikipedia

  • анемичен — прил. малокръвен, безкръвен прил. слаб, безжизнен, болен, болнав, посърнал, изтощен, блед, пребледнял, прежълтял, изпит …   Български синонимен речник

  • безсилен — прил. слаб, немощен, изтощен, отпаднал, без сили, изнурен, изнемощял, неспособен, безпомощен, беззащитен прил. недъгав прил. отпуснат, инертен …   Български синонимен речник

  • грохнал — гл. отпаднал, изнемощял, уморен, преуморен, изморен, изтощен, съсипан, немощен, изнурен, безсилен, разкапан, сломен, отпуснат, смазан, слаб гл. стар, престарял, преминал години, застарял гл. омаломощен, отчаян, покрусен гл. старчески, сенилен,… …   Български синонимен речник

  • заморен — прил. уморен, изнурен, изтощен, изморен, изнемощял, слаб, обезсилен, безсилен, морен, задъхан, запъхтян …   Български синонимен речник

  • изморен — прил. изтощен, отпаднал, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

  • измършавял — прил. измъчен, отслабнал, изпит прил. изтощен прил. сух, мършав …   Български синонимен речник

  • измъчен — прил. изстрадал, угнетен, изтерзан, страдал, претеглил, изтезан прил. изнурен, изнемощен, отруден прил. измършавял, отслабнал, изпит прил. изтощен прил. неразбран, неясен, нечетлив прил. тъжен, отчаян, изтормозен, потисна …   Български синонимен речник

  • изнемощял — прил. безсилен, отслабнал, отпаднал, уморен, слаб, немощен, изморен, преуморен, изтощен, изнурен, посърнал, унил, паднал от умора, примрял, каталясал, отмалял, престарял …   Български синонимен речник

  • изнурен — прил. изтощен, отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”